23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM’nin Mustafa Kemal Paşa’nın  yayımladığı tamim gereğince; Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cuma namazını takiben coşkulu bir törenle açılışının 104. yılı kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada hiçbir ülkede bulunmayan iki farklı unsuru bir araya getiren milli bir bayramdır. Bu bayram bir taraftan TBMM’nin açıldığı, bu ilk Meclisin Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün seçildiği Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, ”Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”  diyerek egemenliğin ilan edildiği anlamlı gün, diğer taraftan ‘yarının büyükleri, geleceğin garantisi’ çocuklar için bir şenliktir.

Biz artık, Bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bir dönemde yaşıyoruz. Yeni girdiğimiz 3 bininci asır yani 21.yüzyıl bu çağın gereklerine ayak uydurabilen; eğitimde, bilimde ve teknolojide kendilerini küresel düzeydeki rekabete iyi hazırlayan ülkelerin ağırlık kazanacağı bir yüzyıl olacaktır.

Beklentimiz, 21.yüzyılda, bilgi toplumu seviyesine yükselmiş, dünyayla birlikte yaşayan ve yarışan bir ülke olmasıdır. Bu yüzyılın dünyasında ülke olarak hak ettiğimiz yeri alabilmek için eğitimde ve kültürde çağdaş dünya düzenini yakalamaktır.

İnsanlığın geleceğini Bilimsellik ve insancılıkta bulmak gerekir. Bu bir anlamda güçlü olma iradesidir. Bu irade de gençlerimizde mevcuttur. Güçlü olma iradesi sadece yaşamayı sürdürmek için ayakta kalma iradesi değil, insanın kendini aşması ve güçlü/güçsüz tüm insanları, ayırım gözetmeksizin eşit görmesi, sevmesi, onlara yardım etmesi demektir. Gerçek ne şu öğelerde, ne de bu düşüncededir. Gerçek, nesnelliğin bizde yansımasında, bizim tutumlarımızda, bizi amaçlarımıza götüren en kısa yoldadır. Gerçek bizde, elimizde, içimizde ve benliğimizdedir. Gerçeğe ulaşmak için içimizdeki benlik ateşini yakmak gerekir. Yaşamı, derin, geniş ve yüksek yaşamak gerekir.

Biz Türkiye olarak güçlüyüz. Biz bilime, sanata, insan sevgisine bu güçle ulaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 104. yılını idrak ettiğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM’nin açılışı kutlu olsun.