27 Mart Dünya Tiyatro Günü

27 Mart “Dünya Tiyatro Günü” kutlu olsun…

Tiyatro, seyirciler önünde, oyuncuların sahnede canlandırmaları amacıyla yazılmış eserlere denir.  Bir sahne sanatıdır.  Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların temsil etmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir.

Yunanca  ” theatron”dan doğmuştur. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat öğesidir. Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik, dans gibi unsurları da katmak gerekir.

Bir tiyatro eserinde; konu, kişiler, çevre, zaman, üslup, amaç gibi altı unsur vardır. Tiyatroda sosyal hayatın ve insan karakterlerinin tahlil ve tenkitleri yapılır. Tiyatro, göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder.

Tiyatroda en önemli hususlardan biri dildir. Fazla ağır olmaması,konuşma diline benzemesi istenir. Böylece ince fikirlerin ve esprilerin seyirci tarafından kolayca kavranması sağlanmış olur.

Tiyatro eserleri müziksiz (trajedi, komedi, dram) ve müzikli (opera, operet, komedi müzikal, bale, revü, skeç) olmak üzere iki grupta toplanır.  Ama edebi türler içinde en canlı ve yaşama en yakın olanı tiyatrodur.

Ben de 1970 – 72 yılları arasında okul tiyatrolarında bu zevki tattım. Mükemmel bir duygu. Ne yazık ki iş ve okul hayatım Tiyatro çalışmalarıma fırsat vermedi. İyi bir tiyatro sever olarak bu günlere geldim.

Bu gün 27 mart 2022 “Dünya Tiyatro Günü”  bunu en içten dileklerimle kutluyor, Tiyatroya gereken önemin verilmesini diliyorum.