8 Mart Dünya Kadın Günü

 

Bildiğiniz gibi ; 1977 yılında birleşmiş milletlerce 8 mart günü Dünya Kadın Günü olarak kabul edildi. Bu özel gün nedeniyle günümüzde kadınlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın ” 8 Mart Dünya Kadın Günü ” nü kutluyorlar.

Ancak ülkemizde bundan 99 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşunda Ulu Önder Atatürk ;

“Daha selametle, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmalarımızda ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk Kadınını ilmi, ahlaki, içtimai, iktisadi hayatta erkeğin arkadaşı, yardımcısı yapmak yoludur.”

diyerek, daha o yıllarda kadınımızın hak ettiği yere gelmesi gerektiğini tüm Ulusa ilan etmiştir. Aancak, bugün bizler onun işaret ettiği bu konuya, verdiği bu önemli mesaja gereken hassasiyeti gösteremedik.

Eğer bunu başarsaydık günümüzde kadının konumu ile ilgili toplantılar, konferanslar, paneller düzenlememize lüzum kalmayacaktı.

Kadınlarımız artık kendilerini ilgilendiren tüm kararların alınmasında söz sahibi olmalı, kendini ifade edebilmelidir.

Bu demokrasinin tüm kurallarının yerine getirilmesi ile mümkün olabilecektir. Böylece kadınlarımız ekonomiden, sosyal alanlara, eğitimden politikaya kadar hak ettikleri yere mutlaka geleceklerdir.

Geleceğe güvenle bakan çağa uyumlu bir ülke olmamız için kadının konumunu ve etki

gücünü genişletmeli, eğitimden politikaya, adaletten sağlığa kadar her alanda erkeklerle eşit

imkanlardan yararlandırılmalarına fırsat verilmelidir.

Çünkü, Türk Kadını ; örf ve ananelerine bağlı, vefa gösteren fakat cefayı da çekmesini bilen.

müşfik bir ana, sadık bir eş, milli mücadele ruhunun şaşmaz temsilcisidir.

Vatanımızın yükselmesi ancak, Türk kadınının omuzları, aydınlık beyni, şevkatli yüreği ile

gerçekleşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadın Günü ‘nü en derin sevgi ve hürmetle kutlar, baştacımız kadınlarımız için her günün bir 8 Mart Dünya Kadın Günü olarak kutlanmasını dilerim.