Adaylara Tanıtım ve Organizasyon

ADAYLARIN SEÇİMLERDE BAŞARILI OLMALARINI SAĞLAYACAK
TANITIM VE ORGANİZASYON İLE ADAYIN KİŞİLİĞİNİ ÖN PLANA
ÇIKARTACAK ÇALIŞMA KONULARI

1- TANITIM VE ORGANİZASYON

A) HALKLA İLİŞKİLER
B) YEREL BASIN YAYIN ARAÇLARININ KULLANIMI
C) PARTİ İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMA
D) TANITIM MATERYALLERİ
E) EKİP VE PROJE ÇALIŞMALARI

2- KONUŞMAYA HAZIRLANMA

A) DİKSİYONUN ÖNEMİ
B) ETKİLİ KONUŞMA, İNSANLARI ETKİLEME VE ETKİLİ İLETİŞİM,

TANITIM VE ORGANİZASYON

A) HALKLA İLİŞKİLER
a) Seçim Bürosunun hazırlanması
b) Halkla ilişkiler Biriminin kurulması
c) Yörenin sorunları / ihtiyaçları ve çözüm önerileri

B) YEREL BASIN YAYIN ARAÇLARININ KULLANIMI
a) Basın ve Medya ile ilişkilerin organizasyonunun yapılması
b) Basından daha etkin biçimde yararlanma çalışmaları
c) Basın bültenleri, basın toplantıları ve röportajların düzenlenmesi
d) Basında çıkan ilgili yazıların takibi ve araştırma

C) PARTİ İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMA
a) Mülki amirden alınacak toplantı izinleri
b) Kiralanacak toplantı yerleri, (mekan seçimi / ikram)
c) Konvoyların hazırlanması,
d) İlçelerde ses düzenli araç kullanımı

D) TANITIM MATERYALLERİ
a) Toplantı alanı ses düzeni
b) Halkın toplanmasını sağlayıcı çalışmalar, (duyurular, broşürler)
c) Yerel medya ilişkileri ( yazılı,görsel basında tanıtım / medya planı)
d) Pankart, poster, Bayrak, Basılı Malzeme, Promosyon vb.
e) Teknik ekipman

E) EKİP (ihtiyaca göre belirlenir) VE PROJE ÇALIŞMALARI

 ADAYLARA ÖZGÜ KİŞİSEL GELİŞİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI

Diksiyon /  Etkili konuşma, insanları etkileme ve etkili hitabet

Kamera çekimi ile başlayacağımız, slayt ile vereceğimiz ve video görüntüleri ile

pekiştireceğimiz eğitiminin içeriği:

 – Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

– Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

– Doğru Sesletimin Önemi

– Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı

– Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

– Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

– Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

– Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

– Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

– Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

– Hitabet

– Doğaçlama

  Bu Eğitimin Amaç ve Hedefi      :

– Kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini,

– Bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini,

– Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesini,

– Sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini,

– Bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini,

– Bireyin beden dilini etkili biçimde kullanabilmesini sağlamak,

Ayrıca, eğitim süresi içerisinde her kursiyerin tüm telaffuz hataları tespit edilmekte ve kendilerine düzgün söylenişleri yaptırıldıktan sonra bununla ilgili rapor hazırlanarak (ek tablolarla desteklenerek) kendisine verilecektir.

  • İletişim becerileri,
  • Beden dili ve kişisel imaj yönetimi
  • Etkili liderlik becerileri
  • Empati ve dinleme
  • Müzakere teknikleri ve ikna becerileri
  • Toplantı ve zaman yönetimi
  • Problem çözme teknikleri
  • Stratejik düşünce becerileri
  • Stres ve öfke yönetimi
  • Kişilik tipleri ve davranış biçimleri