Etkili İletişim Becerileri ve İletişimde Şiddetsizlik

İLETİŞİM VE İLETİŞİMDE ŞİDDETSİZLİK

İLETİŞİM : duygu düşünce ve bilgilerin

akla gelebilecek her türlü yolla

başkalarına aktarılmasıdır.

Bu sürecin amacı ‘anlaşılmaktır’.

Başlangıç çok önemlidir. İlk karşılaşılan kişilerle iletişimlerin ilk dakikasına büyük önem verilmelidir. İlk izlenim tekrarlanamaz. Değişmesi zor izler bırakır. Tanıdığımız kişilerle kurduğumuz ilişkilerde atılan ilk adım, alınan tavır çok önemlidir.

İletişim bir bilgi alışverişi değildir. Verilen duygu ve davranışın oluşturduğu farklı bir bütündür. İletişimin duygu boyutu çok önem taşır.

İletişim kişiye değil kişiyle yapılır. Paylaşım ve karşılıklı iletişimi gerektirir.

İletişim sözlü ve sözsüz olarak iletişim işaretleriyle bir bütündür. İletişim sözel olmayan öğeleri beden dili ve ses tonudur. Beden dili ve ses tonu kişinin tarzını, tavrını ve söylenenin algılanış biçimini belirler.

İLETİŞİM SÜRECİ

 1. Gönderici:
 2. Ortak Dil:
 3. Resimler:
 4. Eylem ( Sözsüz İletişim):
 5. Kanal : Gönderici İle Alıcı Arasındaki Bağ
 6. Alıcı
 7. Geri Bildirim: Alıcı Mesajı Yorumladıktan Sonra Gönderici Durumuna dönüşür.
 8. Gürültü: Mesajın Doğruluğunu ve Güvenilirliğini Azaltan Her Şey,
 • Engeller : Konuşmaya Aşırı Değer Vermek, Dinlemekten Ziyade Kendisiyle Mesgul Olmak, Bir

Konuda Odaklanamamak, Zihinsel Yorgunluk Yaşamak

SOSYAL HAYATIMIZ İÇİNDE BİR ÇOK DEFA İNSANLARIN BİZİ ANLAMADIĞINDAN ŞİKAYET ETTİĞİMİZ DURUMLAR OLMUŞTUR. BU DURUMDAN KURTULMAK İÇİN KENDİMİZE SORDUĞUMUZ SORULAR

 • Ne anlatacağım? Nasıl anlatacağım?
 • Mesajımı anlatmak için doğru bir zaman mı?
 • Beni anlaması için mesajıma ilgi ve ihtiyaç duymasını nasıl sağlayabilirim?
 • Konu ilgi alanına giriyor mu?
 • Mesajımı ne zaman göndermeliyim ?
 • Mesajımda mantık zinciri nasıl olmalı?
 • Ne şekilde anlatırsam mesajım zihninde canlanır?
 • Mesajıma nasıl bir tepki gösterebilir?
 • Mesajımı doğru anladığını nasıl anlamalıyım?

İşte, insanların sizi anlamasını sağlamak, hayatınızdan lezzet almak ve sorunları ortadan kaldırmak ancak etkili iletişim metotlarını bilmekle ve etkili biçimde uygulamayla gerçekleşecektir.

ETKİLİ İLETİŞİM METODLARINI ÖĞRENMEKLE ;

Ne söyleyeceğinizi bilmek,

 • Bunu nerede ve ne zaman söylemenin daha uygun olacağına karar vermek,
 • En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,
 • Olayları basitçe anlatabilmek,
 • Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,
 • Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğiniz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmek ve böylece hayatınızın renklenerek, işlerinizin yoluna girmesini de sağlamış olursunuz.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

SÖZLÜ

Dil: duygu-düşünce aktarımı (ne söyledikleri)

Dil ötesi : sesin özellikleri – vurgu (nasıl söyledikleri)

SÖZSÜZ

Bedensel temas / yüz ve beden hareketleri

Mekan ve araç kullanımı

Yüz yüze ilişkilerde kelimeler % 10, ses tonu % 30, beden dili ise % 60 oranında etkili olmaktır:

GÖZ İLETİŞİMİ

Dikkatleri Toplar

Güvenirliği Artırır

Sözsüz Geri Bildirimden Yararlanma Olanağı Sağlar.

Her Dinleyici İle En Az Üç Saniye Göz Göze Gelinmelidir.

EMPATİ VE İLETİŞİM

Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak

Kişinin bakış açısını, dünyasını anlamak

Karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamak

Ne hissettiğini, nasıl hissettiğini anlamak

Ne anladığımızı karşıdaki kişiye aktarmak.

Yüz ve beden ifadelerini kullanarak onu anladığımızı ifade etmek

İNSANLARI ETKİLEME SANATI

 • Farklı Bir Görüşe Tepki Yerine Değer Verdiğinizi Gösterin
 • Düşünceleri Değiştirme Yollarını Bulun
 • Kırıcı Olmayın
 • Zorlamayın Yol Gösterin
 • Sabırlı Olun
 • Sempatik ve Dostça Davranın
 • Herkese Eşit Davranın
 • Anlayışlı ve Alçak Gönüllü Olun
 • Konunuzda Yeterli Bilgi Sahibi Olun
 • Konuya İlgi ve Motivasyon Sağlayın
 • Doyurucu Açıklama Yapın
 • Etkili Kişilik ve Görünüşe Sahip Olun

İletişim İki Yönlüdür (Dinlemek – Anlamak) ve Eşit Bir Sorumluluk Gerektirir. Algılama ve Algılanmak, Başarının Kapılarını Aralar.

İletişim Kurabilme Becerisi, Konuşmak, İkna Etmek, Öğretmek ve Tartışmak  Gibi Bir Dizi Etkinliği İçerir.

İLETİŞİM ENGELLERİ

 • Emretmeyin, Yönetmeye çalışmayın ” yapman gerekir” “ yapacaksınız” ” yapmak zorundasınız…“
 • Yargılamayın, Eleştirmeyin , Suçlamayın “ zaten yapamazsınız..“ “ olgunca düşünmüyorsunuz“
 • Tehdit etmeyin ( göz dağı vermeyin) “yapmazsan.. olur, “ “ ya yaparsın ya da… “
 • Ahlak dersi vermeyin, “ şöyle yapmanız gerekir” “yapmalıydınız“
 • Ögüt vermeyin “ ben olsam.” “neden böyle yapıyorsunuz” “ bence şöyle yapmalisinız

İLETİŞİM ENGELLERİ

 • Sen Dili
 • Ben Dili

SEN DİLİ 

Kabul Edilmezlik Alanında Yer Alan Bir Sorun Karşısında Duygularımızı Açıklamadan Oluşturacağımız Tümceler, Örn:“Terbiyesizlik Ediyorsun.”

Sen Dili

 1. Suçlayıcıdır.
 2. Davranıştan Çok Kişiliğe Yöneliktir.
 3. Kişiye Anlaşılmadığını Hissettirir.
 4. Yeniden Konuşma İsteğini Engelleyicidir.
 5. Neye Kızıldığının Anlaşılmamasına Neden Olur.
 6. Kişiyi İncitir, Kırar.
 7. Kişinin Direnmesine, Yani Savunucu İletişime Neden Olur.

Örnek:

“Yeterince Açık Konuşmuyorsun.”

“Derse Hep Geç Giriyorsun.”

“Çok Fazla Gürültü Ediyorsun.”

“Dikkatini Derse Vermiyorsun.”

“Arkadaşlarına Haksızlık Ediyorsun.”

BEN DİLİ

Olumsuz Duyguların Yaşandığı Durumlarda, Sorun Karşısında Duygularımızın Dile Getirilmesi

Ben Dili

 1. Savunmaya İtmez.
 2. Suçluluk Hissettirmez.
 3. Duygunun Nedeni Anlaşıldığı İçin İletişim Sağlıklı Olur.
 4. Ben İletisi Alan Kişi Başkalarını Düşünmeyi De Öğrenir.
 5. Yakınlaşmayı Sağlar.
 6. Anlaşmazlıkları Azaltır.
 7. Konuşan Kişiyi Rahatlatır.

Örnek:

Yüksek Sesle Konuştuğunuz Zaman (Davranışın Yargılamadan Tanımlanması)

dikkatim dağılıyor (Davranışın Somut Etkisi).

böyle Olunca da gerginleşiyorum (Duygunun İfadesi).

İLETİŞİM KAZALARI

 • Nasıl Trafik Kuralları İhlal Edildiği Zaman Trafik Kazaları Meydana geliyorsa, Konuştukları
 • Kişilerin Sözlerini Sürekli Kesmeleri ve Karşısında Kimse Yokmuş gibi Davranmaları da
 • İletişim Kazasına Sebep olur.
 • Umursamama İletişimi Etkileyen bir Etmendir.
 • Karşınızdaki Kişinin Varlığını Kabul Etmemek Anlamına Gelir.
 • İyi bir İletişim Kişilerin Birbirini Anlaması Demektir.
 • Kişi Kendine Saygı Göstermeyen veya İster Sözlü, İster Fiili Olsun Saldırıya Uğrayan Kişi Savunmaya Geçer.
 • Saldırganlık Savunmayı Doğurur.
 • Savunuculuk İletişimi, Kişiler Arası Diyalogu Ortadan Kaldırır.

İLETİŞİMDE YENİ BİR YAKLAŞIM, İLETİŞİMDE ŞİDDETSİZLİK;

Yurtdışından veya Ülke içinden gelen farklı talepleri karşılarken olanlara yaklaşımımızı daha içten, samimi ve gönülden vermemiz için kullanabileceğimiz harika bir yaklaşım.
Kendimizi ve karşımızdakini gözeterek, tehdit, korku, baskı ya da zorlama olmadan kendi isteğimizle bizi gönülden bağ kurmaya yönelten, içimizde canlanan his ve ihtiyaçlarımızı yürekten ifade edebilmemizi sağlayan yeni bir iletişim dili ve yoludur.
Çoğumuz, doğduğumuz günden itibaren İnsanlarla olan iletişimimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğu çerçevesinde rekabet etmek, yargılamak, talepte bulunmak üzere eğitiliriz.
Bize öğretilen düşünme ve konuşma şekli, en iyimser haliyle bile iletişimi aksatır.
İşte, İletişimde Şiddetsizlik , kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamız, ilişkilerimizde derinlerdeki ihtiyaçları duyabilmemiz için bize rehberlik eder.

Böylece sözlerimiz alışkanlık haline gelmiş, tepkiler olmaktan çıkıp, ne istediğimizin farkında olma temeline dayalı bilinçli cevaplara dönüşür.

Ayrıca,

1. Karmaşık iletişim sorunlarını çözmeyi,
2. Öfke ve şiddete götüren düşünce kalıplarını anlamayı,
3. Anlaşmazlıkları barışçıl görüşmelere dönüştürebilmeyi,
4. Kendimizi tam ifade edebilmeyi,
5. Empatiyle ilişkilerimize farkındalık ve derinlik kazandırmayı öğretir.

İletişimde Şiddetsizlik, şiddet içermeyen ilkelerine dayanır, kalpte şiddet mevcut olmadığında doğal bir merhamet halidir.
İletişimde Şiddetsizlik doğası gereği, hepimizin merhametli olduğunu ve sözel veya fiziksel şiddet yöntemlerinin öğrenilen davranışlar olduğunu varsayarak başlar. İletişimde Şiddetsizlik ile kendi derin ihtiyaçlarımızı ve başkalarının ihtiyaçlarını duymayı öğreniriz.

İletişimde Şiddetsizlikte öncelikle, Kendimizi, sitem, eleştiri, suçlama kullanmadan samimiyetle ifade etmeliyiz. Karşımızdakini, sitem, eleştiri, suçlama duymadan empatiyle dinlemeliyiz.
İletişimde Şiddetsizlik, diğer İletişim ve anlaşmazlıkları çözme yöntemlerinden çok farklıdır. İletişimde Şiddetsizlik, şiddetli stratejilerin mevcut olduğunu varsayarak başlar.
İletişimde Şiddetsizlik, kendi içimizdeki ve başkalarının İçindeki hayat enerjisiyle nasıl bağ kurabileceğimizi bize gösterir.
İletişimde Şiddetsizlik, kendimizi ve karşımızdakini tüm varlığımızla ve Içtenlikle dinlemenin önemini vurgulayarak saygıyı, nezaketi ve empatiyi teşvik eder.