Yöneticilikte ve Politikada Dil

Sosyal yaşamın her dalında olduğu gibi Politikada da dil, dilin bütün özelliklerinden yararlanmayı gerektiren bir sanat, bir konuşma sanatı, bir diyalog sanatıdır.Bu alanda dil, propaganda yönü ile bir “telkin” aracıdır. Gerçekleri açıklarken de bir (ikna) inandırma aracı olur. Politikada dil yönetenlerle yönetilenler arasında yürütülen diyalogda en önemli unsurdur.

İyi yönetici, güçlü bir kaynak olarak çok yanlı alıcıya (kitleye) sesini duyurabilen, sınıflandırılmış her kafaya hitap edebilen, düşündüklerini en kolay, en kısa, en sade biçimde ileten yöneticidir. Meydanda, salonda, radyoda, ekranda konuşulan ve konuşmacının kitleyi etkileyen dili, sonuç almakta önemli rol oynar, büyük başarı sağlar.

Bir konuşma ile yükselen, bir tek nutukla yıkılıp giden politikacılar vardır.

Bu eğitim programında verilen bilgiler ışığında , Ülkemizi yöneten/ yöneteceklerin de belirtilen açıklamalara uygun hareket etmeleri başarı oranlarını arttıracak ve böylece Ülkemizin ihtiyacı olan, gelecek nesilleri düşünen, dürüst, bilgili, seviyeli, ahlaki değerleri ön planda tutan, erdem sahibi, vizyonu geniş bir yönetici profilini çizmek de mümkün olabilecektir.

İşte, sadece geleceğimizin teminatı olarak değil, bu günümüzün ortakları olarak da gördüğümüz, güçlü, enerjik, çağdaş, geleceği yaratacak bu günün insanı Gençlerimizin de, kendilerini bu bilgiler ışığında hazırlamaları ve insani değerleri de dikkate alan bu idealler etrafında bir araya gelerek her kademede yönetime katılmaları, hakları ve ödevleri olan yerleri almaları gerekmektedir.

Türk milletinin fertleri olarak hepimiz, değerlerimize sahip çıkmalıyız ve üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz.

Asli görevlerimizin başında, Türkiye Türkçe’sini kusursuz ve en güzel biçimde öğrenmek ve öğretmek, milletimizin bütün fertlerini, milli kültür değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren vatandaşlar olarak yetiştirmek gelmektedir.

Elbette, Kültür değerlerimizde mevcut kuvvetli ve sağlam özün, her türlü zararlı etkiyi yok edebilecek bir yapıda olması, hiçbir zaman kaybolmayacak milli şuurun varlığı, bizim geleceğe ümit ve güvenle bakmamızı sağlayacaktır.

SİYASET SEMİNERİ

  • SES VE NEFES TEKNİKLERİ
  • GÜZEL KONUŞMA
  • HİTABET
  • BEDEN DİLİ
  • KİŞİSEL İMAJ
  • SİYASAL İLETİŞİM
  • TOPLANTI YÖNETİMİ – BASIN TOPLANTISI
  • HALKLA İLİŞKİLER – LOBİCİLİK
  • LİDERLİK
  • REKLAM – TANITIM – PROPAGANDA