Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

KONU İÇERİKLERİ

A- EĞİTİM YÖNETİMİ

 1. Öğrenme Teorileri, Süresi ve Temel Kavramlar
 2. Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
 3. Eğitim Yapısına Uygun Ortam Planlamak
 4. Eğitimde Oturma Düzeni
 5. Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
 6. Eğitim İhtiyaç ve Analiz Uygulamaları

B- EĞİTİCİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 1. Eğitimcinin Kimliği ve Rolü
 2. Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 3. İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

C- KATILIM VE İLGİ ORANINI YÜKSELTEN YÖNTEMLER

 1. Özgüven ve Sakinlik
 2. Başarılı Sunum Hazırlama Ve Sunum Teknikleri
 3. Sahneyi Kullanma
 4. Eğitimde Soru Alma ve Yanıtlama

D- EĞİTİMDE TEST KULLANIMI VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Eğitimlerde Zor Katılımcı ile Başa Çıkma

Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Katılımcıların sunum Hazırlaması ve Değerlendirilmesi

A- EĞİTİM YÖNETİMİ

Öğrenme Teorileri, Süresi ve Temel Kavramlar

ÖĞRENMENİN OLUŞUMU

İçinde bulunulan 21. yüzyılın başında bilim ve teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda sürekli değişme ve yenileşme gerçekleşmektedir. Son yıllarda bu değişme ve yenileşme ile birlikte söz edilen kavram bilgi toplumudur. Bilgi toplumu kavramının çokça konuşulmasının nedeni, özellikle bilim ve teknolojide bilginin hızla artması ve bu bilgiden yoğun biçimde yararlanılmasıdır.

Bireylerin ve toplumun bu sürece uyum gösterebilmeleri için daha değişik niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu nitelikler arasında araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı bilgiyi kullanabilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi farklı düşünme yollarını bilip uygulayabilme ile bilim ve teknoloji üretebilme sıralanabilir.

ÖĞRENME

İnsanlar yaşamları boyunca, çevrelerinden sürekli olarak kendisine ulaşan verileri değerlendirir ve bunun sonucu olarak düşünsel, duyuşsal veya davranışsal tepkide bulunur.

ÖĞRENME STİLLERİ

Öğrenme stili, “öğrenenin öğrenme sürecindeki tercihlerinin tümü “ olarak tanımlanabilir.

 • Herkesin farklı öğrenme ve bilgi işleme sistemleri var
 • Öğrenme stili, öğrencinin en iyi öğrendiği yoldur.
 • İyi veya kötü öğrenme stili yoktur.

ÖĞRENMEYİ NELER ETKİLER?

 • Öğrenenin nitelikleri
 • Öğretenin nitelikleri
 • Öğrenilecek konunun nitelikleri
 • Öğretme teknikleri
 • Öğrenmenin gerçekleştiği ortam Etkileşimleri

ÖĞRENENİN NİTELİKLERİ

 • Bireysel  farklılıklar
 • Zekâ (çok boyutlu-çoklu zeka)
 • Öğrenme stilleri
 • Güdülenme
 • Yaş
 • Geçmiş öğrenmeler
 • fiziksel/duygusal durum vb…

YETİŞKİN EĞİTİMİ ÜZERİNE KAVRAMLAR

Eğitim: Bireyin davranışlarında, kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği yaratmaya yönelik bilgi paylaşımıdır. Eğitim; herhangi bir alana yönelik, kişisel performansı arttırmak amacı ile tasarlanmış bir süreçtir.

Bu süreç içerisinde şu aşamalar bulunur;

 • Eğitimin planlanması ve tasarlanması
 • İhtiyacın belirlenmesi
 • Eğitimin gerçekleştirilmesi
 • Eğitimin değerlendirilmesi

YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME:

 • Gereksinim duyma
 • İlgi (Dürtü)
 • Davranış
 • Öğrenme

Dinleyiciler

 • Tedbirlidirler, sinerjinin oluşmasını beklerler.
 • Harekete geçmeden önce, plan yaparlar.
 • Katılmaktan daha çok, izlemeyi tercih ederler.

Kuramcılar

 • İstatistikler, oranlar ve somut gerçekler isterler.
 • Prensipler, kuram ve modeller önemlidir.

Deneyciler

 • Fikir ve teknikleri denemek isterler.
 • Problemleri çözerken sabırsızdırlar.

Ortam düzenleme- Teknik & Donanım ve Hazırlıklar:

Eğitim yapılacak ortam kararlaştırılan eğitim yöntemine göre düzenlenmelidir.

 • En verimli oturma düzeninin U düzen olduğunu unutmayın!
 • Mümkünse katılımcılarla aranızda masa olmasın.
 • Eğitim konusu izin verdiği sürece, rahat kıyafetler tercih edin.
 • Ara ve yemek saatlerini iyi ayarlayın. 45. dak. Ders- 15. dak Ara
 • Eğitiminize en az 30 dak. Önceden gelin. Check –list ‘inizi kontrol edin.
 • Sunum araçlarınızı kontrol edin.
 • Son provalarınızı yapın.
 • Eğitimden hemen önce ağır yemekler yemeyin, gazlı içecekler içmeyin.
 • Malzemelerinizi ve katılımcılarınıza dağıtacağınız malzemeleri kontrol edin.
 • Oturma düzenini eğitim metotlarınıza göre hazırlayın

Eğitime başlamadan bir kaç dakika önce kendinize şu soruları sorun:

 • Hangi duygulara sahibim? Neden?
 • Bu duygulara ilişkin bir şey yapmalı mıyım?
 • Eğitim ortamı ne durumda?
 • Gerekli doküman, not- kalem vs. dağıtıldı mı?
 • Eğitim araçları hazır mı?
 • İstek uyandıran bir giriş yapabilir miyim?
 • Amacı nasıl özetleyeceğim?
 • Kendi rolümü nasıl ifade edeceğim?

Eğitimde Oturma Düzen – Eğitim Oturumu Planlama

 • Bir eğitmen, iyi bir sunum yapabilmek için aşağıdaki özelliklere uygun hazırlık yapmalıdır.
 • Gereksinimlere göre öğrenme hedeflerini belirlemek
 • Hedefe yönelik teknik seçmek
 • Etkili bir giriş yapmak (ilk izlenim önemlidir)
 • Enerjik ve istekli olmak (enerji bulaşıcıdır, ancak dozu ayarlanmalıdır)
 • Uygulanan eğitim tekniğini sistemli ve doğru uygulamak (konuyu birbiriyle ilişkili alt başlıklar halinde düzenlemek, deneyimlere dayalı, geçerli ve doğru bilgi sunmak)
 • İki yönlü iletişim kurmak (soru sormak, sorulan soruları dinlemek, yanıtlamak)
 • iyi bir dinleyici olmak
 • Grubu gözlemleyerek dinamikleri tanımak
 • Kendisini katılımcıların yerine koymak
 • Yerinde ve uygun ölçüde mizah kullanmak
 • Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini doğru kullanmak
 • içten ve dürüst olmak
 • Zamanı iyi yönetmek
 • Dış görünüşüne özen göstermek
 • Akılda kalıcı bir kapanış yapmak
 • Zorluk ve eleştirilerden ders çıkarmak
 • Gelişmeye açık olmak

Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması

AMAÇ

Eğitim sırasında görsel-işitsel araçları etkin bir Şekilde kullanmak

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu oturum sonunda katılımcılar;

sunusunu ve maketleri kurallarına uygun olarak hazırlayabilmeli

Başlıca görsel işitsel araçlar Kullanılacağı eğitim yöntemi

B- EĞİTİMCİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Eğitimcinin Kimliği ve Rolü

Yüksek Performanslı Bir Eğitici Olmak

Bir eğitmende bulunması gereken özellikler

 • Sağlıklı, dengeli kişilik
 • Genel kültür ve bilgi
 • Sürekli öğrenme alışkanlığı Açık fikirlilik ve kendine güven
 • Mesleki etik ve toplumsal ideallere bağlılık & Ahlaklı olmak
 • Etkili sunum becerisi ve hitabet
 • Liderlik ve durumsal yönetim
 • Güçlü bir imaj
 • Stres yönetimi
 • Araştırmacı ve yenilikçi kişilik
 • Yaratıcılık
 • Espri yeteneği ve renkli kişilik
 • Beden dilinin etkili kullanımı
 • Ses ve söz kullanımında ustalık
 • Etkin materyal ve malzeme kullanımı
 • Özgüven sahibi ve güven verici olmak
 • Konusunda uzmanlık
 • İletişim Ustası
 • Kriz yönetimi
 • Planlama becerisi
 • Duygu ve Davranış Yönetimi
 • Tecrübe edinme
 • İkna kabiliyeti
 • Pozitif olmak
 • Sürekli gelişmek
 • Yaşadıklarından ders çıkarma
 • Yüksek Duygusal zeka

Eğiticilerin en sık karşılaştığı sorunlar:

 • Korku
 • Güvensizlik
 • Tecrübesizlik
 • Problemli gruplar
 • Katılımcıların olumsuz davranışları ( nötr olmak- aktivitelere katılmama isteği ..vs)
 • Zamanın yetmemesi veya bol gelmesi
 • Düzeyin eşit olmaması & Bilinmemesi
 • Soruları yanıtlayamama
 • Geri bildirimsizlik
 • Materyal-Donanım kullanımında sorunlar
 • Başlama ve kapanışta yaşanan sorunlar &Etki bırakamama
 • Notlara & slaytlara bağımlı kalmak
 • Hazırlanamama
 • Ortamın olumsuzluğu
 • Hastalık( ses kısıklığı- öksürük vs)
 • Süreci ve durumları yönetememe
 • Sadece sunuma odaklanma
 • Alternatif üretememe
 • Yaratıcılıktan yoksunluk
 • Beden dilini- göz kontağını- sesi etkili kullanamamak
 • Amaç- hedef yoksunluğu
 • Etkili hitabet gerçekleştirememek
 • Yanlış anlaşılmak
 • Küçük düşmek
 • Provakatör tutumları yönetememek
 • Gaf yapmak
 • Uygulama hataları
 • Krizlerle baş edememek
 • Duyguları yönetememek

Eğitimde Planlama: Etkili bir eğitim hazırlığı için planlama şarttır.

 • Eğitim Öncesi
 • Eğitim Sırası
 • Eğitim Sonrası olarak süreci incelememiz gerekir.

EĞİTİM ÖNCESİ HAZILIKLARI

Eğitimin 8 Aşamalı Planlanması ve hazırlanması

 1. Profilin analizi
 2. İhtiyaçların tanımlanması
 3. Sunum amaçlarının tanımlanması
 4. Yapının kurulması
 5. Stratejilerin oluşturulması
 6. Malzemelerin belirlenmesi ve tamamlanması
 7. Prova
 8. Son hazırlıklar

DEĞERLENDİRME

EĞİTİM SIRASINDA: Eğitim anında kendinize şu soruları yöneltin:

 • Katılımcıları nasıl rahatlatabilirim?
 • Zaman nasıl gidiyor?
 • Katılımcılar ne durumda?
 • Benim duygularım neler? Neden?
 • Bu duygulara ilişkin bir şey yapmalı mıyım?
 • Arada eski “temel cümlelere” geri dönüyor muyum?
 • Katılımcıların çok soru sorduğu yerler?
 • Bu soruların tümünü şimdi cevaplamalı mıyım?
 • Katılımcılar beni takip edebiliyorlar mı?
 • Katılımcılar anlayabiliyorlar mı?
 • Katılımcılar sıkılıyorlar mı?
 • Amaca işaret edebiliyor muyum?

Eğitimdeyken Eğiticinin Kullanması Gereken Beceriler

Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmek İlk İzlenim, Uyum Sağlamak ve İlgi Yaratmak Sunuş Tekniklerini bilmek İletişim Becerilerinde etkinlik Beden Dilini Anlamak ve Kullanmak Sesi Etkili Kullanmak Göz teması kurmak Sürecin Yönetimi ve Durumsal Yönetim yapmak Sorulara ve Cevaplara karşı etkili olmak Uygulamalar yapmak -Grup çalışmaları ile sinerji yaratmak Tartışmaları Yönetmek Görsel Malzemeleri Etkili Kullanmak Eğitim Oyunları ile eğitimi zenginleştirmek

Sunuş Sırasında Kullanılan Görsel Araçlar

Görsel malzemelerin kullanılış amacı:

 • Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için
 • Fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
 • Yanlış anlamalardan kaçınmak için
 • Fikirleri sağlamlaştırmak için
 • Tat ve espri katmak için

Eğitim sırasındaki Aktiviteler

Tanışma oyunları

Buz kırıcılar

Mesaj odaklı aktiviteler

Drama çalışmaları

Örnek olaylar

Beyin fırtınaları

Açık alan eğitimleri

Eğitimde sunuş kaygısı: Nedenleri :

 1. Sosyal Güdüler :

İnsanlar topluluk içindeyken, topluluğun bir parçası olmayı tercih ederler. Toplumsal kabul görme ve topluluğa dahil olma isteğimiz nedeniyle gruptan ayrı bir pozisyonda olmayı ve tek başına durmayı sevmeyiz.

 1. Başarısız Olma Korkusu:

Gerçekte konuşmacının asıl korkusu, kendisidir ve sadece kendine güvenle aşılabilir.

 1. Zayıflık veya Yetersizlik Duygusu:

Çoğunlukla çok üst düzey dinleyiciler karşısında veya alt-üst ilişkisinin çok belirgin olduğu ortamlarda söz konusu olabilecek tehlike, kişinin kendisinden veya konuştuğu konudan emin olmamasıdır.

Eğitimde kaygılarınızı yenmek için;

 • Dinleyicilerin size karşı iyi niyetine inanın
 • Kendinize güvenin
 • Alçak Gönüllü Olmayın
 • Uzman Gibi Davranın
 • Kendinizi aşırı ciddiye almayın
 • Korkmadığınızı kendinize söyleyin.
 • Söylediklerinize inanın
 • Konuşmanızı prova edin
 • Çok hırslı olmayın
 • Derin nefes alın
 • Başarısız olma korkusuyla başlamayın
 • Zayıflık ve yetersizlik duygusu içinde olmayın

SON HAZIRLIKLAR

PROVA

 • Malzemelerin Belirlenmesi ve Tamamlanması
 • Profilin Analizi
 • İhtiyaçların Tanımlanması
 • Sunum Amaçlarının Tanımlanması
 • Yapının Kurulması
 • Stratejilerin Oluşturulması

EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME

 • Eğitimin_ Eğitmenin- Program Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Eğitimin Organizasyona Katkısının Değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin Kendisini Değerlendirmesi gerekir.