Eğitim Projeleri

BELEDİYELERİMİZ İÇİN;

 

PROJENİN ADI:  MUTLU ET,  MUTLU OL  

PROJENİN ÇALIŞMA ALANI:  Belediye Başkanlığı’nın tüm Birimleri

PROJENİN KAPSAMI: Belediye çalışanları ile Vatandaşlar arası iletişim

AMAÇ:  Kurum içi ve kurum dışı Vatandaş Memnuniyetini Belediyede hakim kılmak.

 1. A) KURUM İÇİ : Belediye çalışanları ve yöneticileri (çalışan memnuniyeti, birimler-arası memnuniyet)
 2. B) HİZMET ALAN VATANDAŞ : Belediyeye gelerek hizmet alan Vatandaşlar (Vatandaşın hizmet aldığı birimlerden memnuniyeti)

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (Vereceğimiz eğitimler de öncelik sıralaması Anketler ve ihtiyaç analizi sonucuna göre belirlenecektir)

 • Diksiyon
 • Güçlü hitabet
 • Sunum teknikleri
 • Etkili İletişim
 • İkna yönetimi
 • Yönetim becerileri ve Motivasyon ve
 • Zaman yönetimi
 • Çalışma Hayatında İş Disiplini ve Ahlakı
 • İyi hissetme sanatı
 • Kalite yönetimi
 • Beden dili ve kişisel imaj
 • Liderlik
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Etik kuralları
 • Stres yönetimi ve öfke kontrolü
 • Protokol kuralları
 • Halkla ilişkiler ve iletişim
 • İşaret dili
 • Kendini yönetme becerileri
 • MS power point ile sunum hazırlama

Anket ve Analiz çalışmaları Belediye tarafından  görevlendirilecek personel tarafından yaptırılacaktır.

A- Anket Başlıkları       

Çalışan Memnuniyeti (tüm personel)

 • Çalışma koşullarından,
 • Birim yöneticilerinden,
 • Üst yönetimden,
 • Diğer hizmetlerden (Yemek, Taşıma vb.) memnuniyet
 1. Birimler-arası Memnuniyet (Müdür ve şefler  )

Birim yöneticilerinin ilişkide oldukları diğer birimlerin performansından memnuniyeti

 1. Vatandaş Memnuniyeti: Belediyenin hizmet birimlerinden yararlanan vatandaşların,

hizmet aldıkları birimlerden Memnuniyeti  (seçilecek örnekleme müdürlüklerde vatandaşlara

yapılacak anketler)

B- Anket Sonuçlarının Analizi

* Projenin çalışma stratejisi ve yol haritası ayrıca görüşülecektir.

 

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN;

 

PROJENİN ADI: “GÜZEL TÜRKÇE, GÜZEL İNSAN“
PROJENİN ÇALIŞMA ALANI: MEB İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar
PROJENİN KAPSAMI: 2021-2022 İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullarda görev yapan yöneticiler ve öğretmenlerimiz,
AMAÇ: Okullarımızda çocuklarımızı yetiştiren, geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimizin ve yöneticilerinin;
Güzel Türkçemiz (İstanbul ağzı) konusundaki eksikliklerinin tamamlanması, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için, Türkçenin; sahip olduğu ses ahengini, ses kurallarını ve sesleme biçimini doğru olarak öğrenmelerini, .
Ayrıca, etkili İletişim becerileri ile etkili konuşma ve dinleme konularında daha yoğun bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini, hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmaları amaçlanmaktadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROJE İÇERİĞİ

1.DİKSİYON
Fonetik, ses aletlerimiz ses-nefes teknikleri, nefesini tekniklerini öğrenmek ve geliştirmek, konuşma aygıtımıza esneklik kazandırmak, diyaframdan soluma sesin nitelikleri Telaffuz, anlaşılır ses çıkarabilmek
2.TÜRKÇEMİZ: TÜRKÇENİN SÖYLENİŞ KURALLARI
Türkçemizin özellikleri [(İstanbul Ağzı) (hece, kelime, cümle vurguları, süre, tonlama, ezgi, kavşak, durak, noktalama-ulama ses bükümleri)]
3.ANLATIM VE KONUŞMA SANATI (HİTABET)
Anlatım (mimikle ve duygusal anlatım) sözsüz anlatım
Konuşma – konuşmacı, konuşmada dilin kullanımı, İnandırıcı konuşma, etkili sunuş, sunuş teknikleri,
4.DİNLEME
Dinleme, dinleme testi İyi bir dinleyici olabilme, cesareti ve güveni artırma çalışmaları.
5. ETKİLİ İLETİŞİM / ETKİLEME SANATI
İletişim, iletişim süreci, etkili iletişim metotları , Etkileme ve etki oluşturma, İnsanlar arası ilişkilerde anlama ve anlaşma, iletişim engelleri
6. BEDEN DİLİ / RENKLERİN DİLİ
Beden dili, beden dili ögeleri, beden duruşu, jestler, yüz ifadeleri – mimikler, başkalarının beden dilini anlama Beden dilini etkin kullanma, Mesafe ve bedensel temas, Renklerin dili